De werkwijze van Medicour

Het bezorgen van medicijnen bij patiënten is een vak apart. De bezorging dient niet alleen soepel en op tijd te verlopen, maar ook op een betrouw­bare en vriende­lijke manier.

Met Medicour kunnen apotheken en patiënten erop vertrouwen dat de medicijnen tijdig en op de juiste bestemming terecht komen.

Bij een deel van de patiënten gaat het om kwetsbare mensen. De bezorgers van Medicour weten hoe zij daar het beste mee om kunnen gaan.

Medicour is een verleng­stuk van de apotheek, waarmee wij tijdens het volledige bezorg­proces rekening houden. Op deze pagina tonen we in 6 stappen het complete bezorg­traject.

Stap 1: Apotheker stelt per patiënt medicijn­pakket samen

Op basis van een recept van de (huis)­arts stelt de apotheker een medicijn­pakket voor de patiënt samen. Een andere mogelijk­heid is dat de medicijnen door een derde partij bij de apotheek worden aan­geleverd, waarbij reeds een compleet medicijn­pakket per patiënt is samen­gesteld.

Elke zending is voorzien van een label met daarop de naam en het adres van de ontvanger.

De apotheek zorgt ervoor dat de medicijn­zakjes en/of medicijn­rollen op de dag van bezorging in een afgeschermde ruimte van de apotheek klaar staan, zodat deze door de bezorger van Medicour kunnen worden opgehaald.

Stap 2: Apotheek stuurt adressen­lijst naar Medicour

De apotheek voorziet Medicour van een lijst van adressen waar de medicijnen tijdens de route bezorgd dienen te worden. De planner van Medicour importeert deze lijst in de software van Medicour en verzorgt vervolgens de rit­planning, onder meer met behulp van route-optimalisatie.

De manier waarop de adressen­lijst naar Medicour wordt verzonden, is afhankelijk van de werk­wijze van de apotheek. Indien mogelijk verzorgen wij graag een koppeling tussen uw apotheek­systeem en de software van Medicour. Voordat de dienst­verlening van start gaat, onder­zoeken we samen met u wat voor beide partijen de beste werk­wijze is. Efficiëntie, betrouw­baarheid en gebruiks­gemak staan daarbij voorop.

Stap 3: Medicour haalt medicijnen op bij apotheek

Onze bezorger rijdt vanaf de locatie van Medicour naar de apotheek en zorgt ervoor dat hij of zij enige tijd voor­afgaand aan de geplande start­tijd van de bezorg­route arriveert.

De bezorger meldt zich bij de apotheek en haalt de klaar­staande medicijn­rollen en/of medicijn­zakjes op. Vervolgens plaatst de bezorger de medicijn­pakketten in de laad­ruimte van de elektrische auto.

Voor de bezorger is het prettig als de medicijn­pakketten door de apotheek in één of meerdere kratten zijn klaargezet. Uiteraard brengt de bezorger de krat(ten) naar de apotheek terug zodra de medicijn­pakketten in de bezorg­auto zijn gesorteerd.

Stap 4: Sortering van medicijnen volgens optimale route

De medicijn­pakketten worden op basis van een optimale route gesorteerd en door de bezorger op de juiste bezorg­volgorde in de sorteer­kast van de bezorg­auto gelegd. Dankzij deze werk­wijze verloopt het bezorg­proces snel en soepel.

Medicour hanteert meerdere sorteer­mogelijkheden. Per situatie bekijken we welke sorteer­methode het efficiëntst is. Dat is onder meer afhankelijk van het aantal stops. Per route bezoekt de Medicour-bezorger maximaal 96 patiënten. Heeft u meer dan 96 stops? Dan voegen we een bezorg­route toe.

Het volledige bezorg­traject wordt middels een elektrische auto van Medicour afgelegd, wat bijdraagt aan een schone en gezonde leef­omgeving. Wel zo duurzaam!

Stap 5: Rijden van de optimale bezorg­route door Medicour

Op de geplande start­tijd begint de bezorger met de uitvoering van de bezorg­route.

De Medicour-applicatie op de smartphone wijst de bezorger middels navigatie de snelste weg naar alle stops op de route, zodat de bezorger zich kan concentreren op het auto­rijden en het verkeer.

Zodra de bezorger een stop op de route heeft bereikt, stapt hij uit en pakt hij het juiste pakketje uit de laadruimte van de auto. Vervolgens belt de bezorger bij de patiënt aan en wordt het medicijn­pakket aan de ontvanger overhandigd. En dat altijd op een veilige en vrien­delijke manier.

Stap 6: Bezorging van medicijnen aan huis door Medicour

Op elk medicijn­pakket zijn de naam en het adres van de patiënt vermeld, wat overeenkomt met de eerder ontvangen adressen­lijst. Zodoende weet de bezorger van Medicour zeker dat de zending op het juiste adres wordt bezorgd. Na de bezorging wordt de betreffende stop via de applicatie op de mobiele telefoon afgemeld. Op naar de volgende patiënt!

Indien de patiënt niet thuis is en de apotheek aan ons toe­stemming heeft gegeven om de medicijnen via de brieven­bus te bezorgen of aan een derde te over­handigen, bijvoor­beeld een buur of conciërge, zal de bezorger dat doen.

Na het afronden van de bezorg­route keert de bezorger terug naar de locatie van Medicour, tenzij een extra bezorg­route voor dezelfde apotheek gepland staat.

Nazorg door Medicour

Indien de patiënt niet thuis is en met de apotheek is afgesproken dat medicijnen niet aan een derde over­handigd mogen worden, brengt de bezorger de medicatie terug naar de apotheek. Aan het einde van de bezorg­route worden die zendingen aan een medewerker van de apotheek overhandigd, zodat de betreffende patiënten hun medicijn­pakket op een tijdstip naar keuze bij de apotheek kunnen (laten) ophalen.

De apotheek kan desgewenst via de applicatie van Medicour inzicht krijgen in het verloop van de route, zowel tijdens de uitvoering als achteraf. Omdat bij elke stop de locatie en het tijdstip worden op­geslagen, is altijd inzich­telijk wanneer de bezorger bij een patiënt aan de deur is geweest.

Na afloop van elke maand stellen we de factuur voor de apotheek op. Op elke factuur is het aantal bezorg­routes en het aantal bestede uren tijdens de betreffende periode vermeld.

Wilt u meer weten over Medicour?

Bekijk dan de pagina over ons of neem vrij­blijvend contact met ons op.

Meer over Medicour
  • Efficiënt
  • Betrouwbaar
  • Kostenbesparend
  • Milieuvriendelijk