Antwoorden op veel gestelde vragen

In welke regio('s) zijn jullie actief?

Medicour is werkzaam in de regio noord­oost Brabant en zuid­oost Brabant. We verzorgen bezorg­routes in een grote straal rondom onze vestigingsplaats Uden (provincie Noord-Brabant). Wilt u weten of we uw apotheek van dienst kunnen zijn? Neem dan gerust vrij­blijvend contact met ons op.

Wat zijn jullie werktijden?

Medicour is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur, met uitzondering van feestdagen. Onze medewerkers zijn doordeweeks beschikbaar voor het bezorgen van medicijnen tussen 09.30 en 17.00 uur. Wilt u weten of we uw apotheek van dienst kunnen zijn? Neem dan gerust vrij­blijvend contact met ons op.

Hoe en hoeveel tijd vooruit moet ik de lijst van bezorg­adressen bij jullie aan­leveren?

Het heeft onze voor­keur om de adressen­lijst minimaal 24 uur voor­afgaand aan de bezorg­route, digitaal en in een vaste structuur te ont­vangen, bijvoor­beeld middels een Excel- of CSV-bestand. Graag onder­zoeken we samen met u welke mogelijk­heden uw apotheek­systeem hiervoor biedt. Indien uw systeem deze functio­naliteit niet biedt, kunnen we bekijken of het scannen van de adres­etiketten een oplossing is.

De beste oplossing, zowel voor u als voor ons, is om een API-koppeling te realiseren zodat de adressen­lijst auto­matisch via uw apotheek­systeem aan het Medicour-systeem wordt doorgegeven. Samen met u en/of uw software­leverancier zijn we graag bereid om de mogelijk­heden te bekijken.

Kunnen jullie contact opnemen met de leverancier van mijn apotheek­systeem voor een API-koppeling?

Jazeker. We onder­zoeken graag de mogelijk­heden om een koppeling te maken tussen uw apotheek­systeem en het Medicour-platform voor het bezorgen van medicijnen bij uw klanten.

Om onderzoek te kunnen doen, dienen we op de hoogte te zijn van de naam van het software­pakket dat u gebruikt, evenals eventuele extra modules die u afneemt.

Na de inven­tarisatie brengen wij u graag op de hoogte van de mogelijk­heden. Heeft u hierin interesse? Neem dan vrij­blijvend contact met ons op.

Verzorgen jullie ook gekoeld medicijn­vervoer?

Nee, momenteel bieden wij geen gekoeld medicijnvervoer aan. Tijdens het vervoer door Medicour bevinden de medicijnpakketten zich in een vaste temperatuur van zo'n 20 graden, op basis van de airco-installatie van de elektrische auto.

Kunnen jullie ook andere zaken dan medicatie bij patiënten bezorgen?

Ja, dat is mogelijk. Graag vernemen we wat voor type objecten u in gedachte heeft. Hierbij zijn de vorm, het gewicht en de afmetingen van belang. We kunnen u vrij­blijvend informeren of we dergelijke objecten naar de gewenste locaties kunnen trans­porteren middels onze elektrische auto's. Zie de contact­pagina voor onze contact­gegevens.

Wat houdt toegang tot het Medicour-systeem in?

Via het Medicour-systeem krijgt u inzicht in het totale bezorg­proces. U kunt vooraf zien welke stops zijn aan­gemeld en voor­bereid. Bij elke stop wordt de naam, het aantal zendingen en het adres van de ontvanger getoond, eventueel inclusief de locatie op de kaart. Desgewenst kunt u tijdens de bezorg­route de voort­gang live via onze applicatie volgen.

Elke stop op de route wordt door de koerier afgemeld zodat de status per adres inzichtelijk is. Tevens is het mogelijk om stops toe te voegen en te zoeken in bijvoor­beeld eerder uit­gevoerde bezorg­routes.

Om toegang te krijgen tot deze informatie, kunt u bij ons een account aan­vragen waarmee u vervolgens op elk gewenst moment op het Medicour-systeem kunt inloggen. Neem gerust contact met ons op indien u een account wilt ontvangen.

Worden de medicijnen persoon­lijk door de bezorger aan de patiënt overhandigd?

Het heeft onze voorkeur om de medicijnen persoon­lijk bij de voordeur aan de patiënt te over­handigen. Zodoende weten we zeker dat de medicatie door de juiste persoon in ontvangst is genomen. Met toe­stemming van de apotheek is het mogelijk om de medicijnen aan bijvoor­beeld een buur of de conciërge van het gebouw te overhandigen. Indien de zending via de brieven­bus bezorgd kan worden, is dat ook een optie.

Wat gebeurt er als de patiënt niet thuis is?

Standaard bezorgt Medicour de medicijnen alleen indien de patiënt thuis is. Indien dat niet het geval is, nemen we de medicatie mee terug naar de apotheek. Aan het einde van de bezorg­route worden de zendingen die niet bezorgd konden worden, over­handigd aan een medewerker van de apotheek. Zodoende kunnen patiënten hun medicijn­pakket op een tijd­stip naar keuze bij de apotheek (laten) ophalen.

Indien de apotheek aan ons goed­keuring heeft gegeven om de medicijnen aan een derde te overhandigen, bijvoor­beeld een buur of de conciërge van het gebouw, zal onze bezorger dat doen.

Wat gebeurt er als de medicatie per ongeluk op het onjuiste adres is bezorgd?

De bezorger van Medicour controleert bij elke bezorging of het medicijn­pakket op het juiste adres wordt aan­geboden. Aangezien het bezorgen van medicijnen mensen­werk is, is er echter een kleine kans dat dit per ongeluk mis gaat. De bezorger van Medicour zal in zo'n geval zo veel mogelijk proberen om de medicijnen alsnog op het juiste adres te bezorgen.

Via het Medicour-systeem kan de koerier voor elke stop een op­merking invoeren. Ingeval van een onjuiste bezorging zal de bezorger bij de betref­fende stop een opmerking noteren zodat zowel voor de apotheek als voor ons duidelijk is wat er is gebeurd. Medicour stelt u altijd op de hoogte van dergelijke situaties.

In welke gevallen gaan de elektrische auto's van Medicour niet de weg op?

De elektrische auto's van Medicour laten zich niet tegen­houden door bijzondere weers­omstandigheden zoals sneeuw en harde wind. Indien het KNMI echter code rood afkondigt, waarbij bestuur­ders wordt af­geraden de weg op te gaan, blijven de auto's van Medicour vanwege de veilig­heid op de parkeer­plaats staan. Uiteraard informeren we de apotheken indien zo'n situatie zich voordoet.

Gelukkig komen dergelijke situaties niet vaak voor en zijn ze bovendien meestal van korte duur, bijvoor­beeld enkele uren of één dag. In over­leg met de apotheek zal Medicour een zo goed mogelijke oplossing voor­stellen, bijvoor­beeld het één dag later bezorgen van de medicijnen bij de patiënten.

Wat zijn jullie tarieven?

De tarieven voor medicijn­bezorging door Medicour zijn op aanvraag beschikbaar. Graag informeren we u vrijblijvend over onze scherpe prijzen voor de bezorging van medicatie bij uw klanten. Zie de contact­pagina voor onze contact­gegevens.

Wanneer ontvang ik van jullie een factuur?

Na afloop van elke maand stellen we de facturen voor onze opdracht­gevers op. Op elke factuur is het aantal bezorg­routes en het aantal bestede uren tijdens de betreffende periode vermeld. Medicour werkt op basis van een betalings­periode van 3 weken.

Heeft u een andere vraag over Medicour?

Neem vrij­blijvend contact met ons op zodat we uw vragen kunnen beantwoorden.

Contact opnemen
  • Efficiënt
  • Betrouwbaar
  • Kostenbesparend
  • Milieuvriendelijk